2651077037
Τηλέφωνο
Δημ. Χατζή 13
Διεύθυνση
05 Μαΐ

Το σύνολο των Κέντρων Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.), έντεκα (11) ανά την επικράτεια, συνδιοργάνωσαν διαδικτυακή «Εβδομάδα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας», από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου έως και το Σάββατο 3 Απριλίου 2021. Τα Κέντρα Στήριξης εφάρμοσαν κατά τη συνεργασία τους, τις συνεταιριστικές αρχές της συμμετοχής, της ισότητας, της δέσμευσης, της διαφάνειας, της αυτονομίας, της δικτύωσης και του σεβασμού, επιτρέποντας να εκφραστεί ταυτόχρονα η κοινή στόχευση της Εβδομάδας Κ.Αλ.Ο. που δεν είναι άλλη από την ενίσχυση της Κ.Αλ.Ο. και τη διεύρυνσή της σε περιφερειακές ενότητες που δεν καλύπτονται από τη λειτουργία τοπικού Κέντρου Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Ως εκ τούτου οι συνδιοργανωτές δώσανε βαρύτητα στην πανελλαδική προβολή της Εβδομάδας Κ.Αλ.Ο. μέσω κοινωνικών δικτύων, διατοπικών δελτίων τύπου και συνεντεύξεων, κάτι που αποδεικνύεται και καταγράφεται στις συμμετοχές οι οποίες ξεπέρασαν τις εννιακόσιες.

Το πρόγραμμα των πρώτων πέντε ημερών της Εβδομάδας Κ.Αλ.Ο. δομήθηκε σε τρεις ζώνες, με σκοπό να υπάρχει ολοήμερη επικοινωνία με το πεδίο. Κατά την πρωινή ζώνη, στελέχη των Κέντρων Στήριξης Κ.Αλ.Ο. ήταν διαθέσιμα για ανοιχτή επικοινωνία με ενδιαφερόμενους, υλοποιώντας ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης. Κατά τη μεσημεριανή ζώνη, υλοποιούνταν καθημερινά εργαστήρια εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης για άτομα με ενδιαφέρον για την Κ.Αλ.Ο. και για μέλη φορέων Κ.Αλ.Ο. Η απογευματινή ζώνη περιλάμβανε καθημερινά εκδηλώσεις προβολής καλών πρακτικών φορέων Κ.Αλ.Ο. σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας: Ηθικό εμπόριο, Αγροτική παραγωγή, Μεταποίηση, Εκδόσεις – Ενημέρωση, Τεχνολογία, Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον, Εστίαση, Μη κερδοσκοπικός τομέας, Ένταξης.

Ο χρόνος που σκόπιμα αφιερώθηκε στην προβολή συνεργατικών εγχειρημάτων -συμμετείχαν είκοσι επτά φορείς- συνέβαλε στο να καταγραφούν προτάσεις, να επικαιροποιηθούν οι ανάγκες και να δημιουργηθεί ένας κατάλογος προτεραιοτήτων για τα επόμενα βήματα της Κ.Αλ.Ο. στη χώρα. Ενδεικτικά καταγράφηκε η ανάγκη για ενίσχυση συνεργατικών εγχειρημάτων και η αναγκαιότητα της δικτύωσης και των συμπράξεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη θετική κοινωνική ωφέλεια. Οι φορείς αναφέρθηκαν στην προσπάθεια που κάνουν για να προμηθεύονται προϊόντα από μικρούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς που σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το περιβάλλον καθώς και για την σπουδαιότητα της υποστήριξης από το τοπικό καταναλωτικό κοινό και της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των εγχειρημάτων Κ.Αλ.Ο. αλλά και στην προθυμία τους για διάχυση της τεχνογνωσίας τους, ώστε να δημιουργηθούν και άλλα παρόμοια εγχειρήματα. Συζητήθηκαν και καταγράφηκαν τα προβλήματα και οι ευκαιρίες που είχαν οι φορείς καθ’ όλη τη λειτουργία τους, πώς τους επηρέασε η πανδημία, αλλά και τις σκέψεις τους για το μέλλον. Μια κοινή δυσκολία που σημειώθηκε, είναι η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και ο αποκλεισμός -λόγω προϋποθέσεων- από τραπεζικά κινούμενες ενισχύσεις, με εξαίρεση ορισμένες συνεταιριστικές τράπεζες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξία της αξιοπρεπούς και δίκαια αμειβόμενης εργασίας, την οριζόντια λειτουργία της ομάδας, τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και στο πως ξεπερνάνε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μέσα από τη συνεργασία των μελών των ομάδων τους.

Η έκτη και τελευταία ημέρα της Εβδομάδας Κ.Αλ.Ο. έκλεισε με την εκδήλωση για τις δημόσιες πολιτικές στο χώρο της Κ.Αλ.Ο. (δείτε την ΕΔΩ). Συμμετείχαν εξαίρετοι ομιλητές οι οποίοι κάλυψαν τρεις θεματικές ενότητες: Α)Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Θέση της Ελλάδας, Β)Εθνικές Πολιτικές, το παρόν και το μέλλον, Γ)Οπτική ματιά των Καθηγητών Πανεπιστημίων και Ερευνητών. Η εν λόγω εκδήλωση διήρκησε 3,5 ώρες ανοίγοντας εκ νέου κύκλο συζήτησης και δεσμεύσεων για το εθνικό σχέδιο δράσης, την πρόθεση συνεργασίας τόσο με τους θεσμικούς παράγοντες και τη Διαχειριστική Αρχή για τις χρηματοδοτήσεις όσο και με τα Πανεπιστήμια για την μελέτη και εξέλιξη του πεδίου. Επισημάνθηκε η έλλειψη: α)εκπαίδευσης για τη λειτουργία της συλλογικότητας, β)ενημέρωσης των δημόσιων υπηρεσιών για το πεδίο, γ)προγραμματικών συμβάσεων των φορέων Κ.Αλ.Ο. με την τοπική αυτοδιοίκηση, δ)εργαλείου μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου αλλά και ε)Περιφερειακών οργάνων διαβούλευσης.

Κατά τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης της Εβδομάδας Κ.Αλ.Ο. παρουσιάστηκε η Έκθεση Αποτελεσμάτων των 11 Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. στην οποία αποτυπώνεται ο όγκος υπηρεσιών που παρείχαν τα Κέντρα Στήριξης κατά το πρώτο μόνο έτος λειτουργίας τους, όπως οι υποστηρικτικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διαφορετικούς φορείς Κ.Αλ.Ο. υφιστάμενους ή υπό σύσταση (εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, αιτήσεων χρηματοδότησης, αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Κ.Αλ.Ο. κ.α.). Μάλιστα σε έρευνα που διεξήχθη σχετικά με την ικανοποίηση των ωφελούμενων και την ποιότητα υπηρεσιών που προσέφεραν τα Κέντρα Στήριξης Κ.Αλ.Ο, καταγράφηκε ποσοστό ικανοποίησης 82,94%. Επιπρόσθετα τα Κέντρα παρείχαν δράσεις δημοσιότητας για τα ζητήματα της Κ.Αλ.Ο. τις οποίες παρακολούθησαν 8.951 άτομα (φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την Κ.Αλ.Ο., κοινωνικοί συνεταιριστικοί επιχειρηματίες), το 64% που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις δημοσιότητας, ζήτησαν και έλαβαν υπηρεσίες ενημέρωσης – πληροφόρησης και το 30% αυτών έλαβαν υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη σύσταση νέων φορέων Κ.Αλ.Ο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 11 Κέντρα Στήριξης Κ.Αλ.Ο. παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες πέρα του πεδίου δράσης τους, δηλαδή εξυπηρετούν και τα εγχειρήματα Κ.Αλ.Ο. στις Περιφερειακές Ενότητες που δεν λειτουργεί ακόμη κάποιο Κέντρο.

Στον υπολογισμό λοιπόν του πολλαπλασιαστικού οφέλους της λειτουργίας των Κέντρων αξίζει να σημειωθεί η αύξηση της ορατότητας της Κ.Αλ.Ο, η ενδυνάμωση του κλάδου με τη σύσταση νέων Φορέων, η δικτύωση και υλοποίηση συνεργειών μεταξύ των Κέντρων και η υποστήριξη του οικοσυστήματος με οικονομικές ροές. Απόδειξη αυτής της συμβολής των Κέντρων Στήριξης αποτελεί και η δημοσίευση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την Κ.Αλ.Ο. από τις κατά τόπους Περιφέρειες όπου εδράζουν τα Κέντρα. Μέσα από τη διετή λειτουργία των Κέντρων Στήριξης καταγράφεται η αναγκαιότητα ύπαρξής τους και μέσα από τη συνεργασία αυτών διαφαίνεται μια προοπτική διαβούλευσης για μια σπουδαία δουλειά στο μέλλον αποσκοπώντας την ενίσχυση του θεσμού της Κ.Αλ.Ο. στην χώρα. Η θετική εμπειρία της Εβδομάδας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει τοποθετήσει τη δικτύωση και τη συνεργασία των Κέντρων Στήριξης Κ.Αλ.Ο. πάνω σε νέες βάσεις, καθώς βοήθησε να εμπεδωθούν οι κοινοί στόχοι, οι παράλληλοι προβληματισμοί και τα όμοια πλαίσια αναφοράς των Κέντρων.

Με εκτίμηση

Τα Στελέχη των Κέντρων Στήριξης Κ.Αλ.Ο.

Post Your Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*
*