2651077037
Τηλέφωνο
Δημ. Χατζή 13
Διεύθυνση

Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Σκοπός του κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. είναι τόσο η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο και για τα οφέλη της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας, όσο και η παροχή των απαραίτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους νέους αλλά και στους υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. για όλες τις φάσεις υλοποίησης των σχεδίων τους.

Κύριος ρόλος του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για τις παρακάτω ενότητες:

  (α) Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο).
  (β) Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο.
  (γ) Πλεονεκτήματα/Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
  (δ) Πηγές Χρηματοδότησης
  (ε) Ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες Ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο.
  (στ) Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο)

 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής

  σε υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο..

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Γενικο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

https://kalo.yeka.gr

Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

https://kalo.gov.gr

Πλατφόρμα Δικτύωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

https://foreis-kalo.gr