2651077037
Τηλέφωνο
Δημ. Χατζή 13
Διεύθυνση
25 Ιούλ

Θεματικό Εργαστήριο Σε Συνεργασία Με Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κ.ΑΛ.Ο. στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, από το Διεθνές Κέντρο...